Den 13 april 1923 då  en del familjemedlemmar av Blennowska släkten voro föramlade hos Johannes Blennow i Löderup, väckes förslag av Ragnar Blennow att denna släkt årligen borde sammal till släktmöte. Efter en stunds överläggning bifölls nämnda förslag av samtliga närvarande och det beslöts att första mötet skulle hållas innevarande år hos August Blennow i Sövde."

Detta är ett utdrag ur protokollsboken för familjen Blennow som jag funnit efter min far.


I enlighet med beslutet hade man den 25 juli 1923 den första, organiserade, släktträffen för den "Blennowska släkten"


Den 30 juli 1924 var det åter dags för "Blennowskt släktmöte" Denna gång hos Olof Blennow.

I protokollet för mötet §4 kan man läsa,


"På förslag av Fredrik Blennow beslöts att ett släktregister skall föras och en lämplig bok här till inköpas, och på förslag av Anton Blennow beslöts inköpas ett album för släkten samt utsågs John. (Johannes) att verkställa nämnda inköp."I vad mån den sammanställning som finns på denna hemsida du nu är inne på går att härleda till det beslut som togs 1924 må vara skrivet i stjärnorna. Vad jag vet är att Sonja Holte, under sin livstid, lade mycket tid och energi på att hålla beslutet från 1924 vid liv.

Hedras den som hedras skall!


Innan vi går in på de som först tog sig namnet Blennow tar vi oss en titt på vilka anfäder som fanns före.
Anders Andersson

Född: 1831

Död: 1909
Petronella Åkesdotter

Född: 1835

Död:1913


"Anders Andersson och Petronella Åkesdotter, bondefolk från Blentarp hade åtta barn, tre flickor och fem pojkar. Två av dem uppnådde inte vuxen ålder. Tre av sönerna hade osedvanligtbra songröster. De brukade anlitas som sångare vid dödsfall - vid det som kallades "sjunga ut liket".


Den förste sonen, August, blev kantor i Sövde. Den andre, Olof, övertog gården. Den tredje, Johannes, kom till Löderup som kantor.Den fjärde, Anders, blev bankman men tjänstgjorde också vid orgenpallen i Osby,

Alla tog de namnet Blennow efter hembyn Blentarp." Texten hämtad från Sonja Holtes hemsida,


BLENNOW


Man kan spekulera i vad som ligger bakom namnet Blennow och hur det kommit till. Att det kan finnas en koppling till ortsnamnet Blentarp ger nog inga höga ods. Vad som är fakta och dokumenterat är att det var August fru Augusta som bar fram idén.


"Det är henne vi har att tacka för att namnet Blennow tillkommit, ty det var hon som påfann detsamma och det var på hennes förslag som namnet Blennow i slutet av 1880 talet antogs av hennes blivande man och som sedemera även antogs av hans syskon.                                    Från protokoll 1925.

   August Blennow     Olof Blennow      Johannes Blennow      Olivia Blennow     Anton Blennow     Anders Blennow

      Född: 1861                      Född 1865                            Född 1869                        Född 1871                          Född 1873                            Född 1875

          Död 1931                         Död 1929                              Död 1944                          Död 1925                          Död 1934                               Död  1956
Den 8 juli 1925 samlades släkten till sitt andra organiserade släktmöte. Mötet hölls hos Johannes Blennow i Löderupps Klockaregård

Copyright © All Rights Reserved

1   Ella (Stenberg) Blennow      22 Märta Blennow

2   Gunnar Blennow                 23 Rut Blennow

3   Birgit Blennow                    24 Assar Blennow

4   Erik Blennow                      25 Augus Blennow

5   Alma Blennow                    26 Hedvig (Andersson) Blennow

6   Helga Blennow                   27 Olof Blennow

7   Fredrk Blennow                  28 Mathilda (Hansson) Blennow

8   Greta Blennow                   29 Johannes Blennow

9   Edvind Blennow                 30 Ellen (Larsson) Blennow

10 Svea Blennow                    31 Anton Blennow

11 Olof Blennow                     32  Kerstin (Persson) Blennow

12 Ragnar Blennow                33 Anders Blennow

13 Maja Blennow                   34 Ingear Blnnow

14 Gustaf Palm                      35 Karl-Erik Blennow

15 Anna-Lisa (Blennow) Palm 36 SveaBlennow

16 Ingeborg Blennow             37 Bengt Palm

17Hugo Blennow                   38 Stig Blennow

18 Edla Blennow                    39 Bertil Palm

19 Gudrun Blennow               40 Inga Blennow

20 Lilly Blennow                    41 Anna-Lisa Blennow

21 Martha Blennow                42 Börje Blennow