Familjen Kranz

Selma Olivia Svensdotter

Johan Sanfrid Krans föds 11 november 1867 i Jähla. Färäldrar till Sanfrid är Gustaf Andersson Krans och Johanna Johansdotter.


Selma föds 3 augusti 1866 i Eriksberg.


Sanfrid och Selma vigs den 25 oktober1889.  Bara 10 dagar senare, 5 november 1889, föds dottern Anna.

Johan Sanfrid Krans

             Anna                               Einar                                Birger                            Ragnhild                       Valborg

     Född: 5 nov 1889                     Född: 21 maj 1893                    Född: 31 maj 1896                     Född: 16 feb 1901                 Född: 21 feb 1905

      Död: 2 jan 1963                       Död: 23 feb 1980                       Död:23 nov 1940                        Död: 11 dec 1969                  Död: 19 jan 1988   


Björkelund Jäla

Fr v Ragnhild, "Tilda moster", Selma och Sanfrid.

Enligt Barb Persson var "Tilda moster" syster med Selma

Copyright © All Rights Reserved

Samtliga barnbarn till Sanfrid och Elsa