Skoglunds historia

        Historien om familjen Skoglund böjar fn på 1700-talet.

        Arbetet med att knyta samman ytterligare fortsätter.

Jonas Jansson

Född 27 juli 1767, Hova


27 juli 1767 föds Jonas Jansson. Föräldrar till Jonas är Jean Persson och Stina Larsdotter boende på Ebbetorp i Hova enlig noteringar i födelseboken. På Ebbatorp finns  en Jan Pehrsson och en Stina Larsdotter. Enligt husförhörsboken skulle Jan vara född 1707 och Stina 1729.  Stina skulle då ha varit 38 och Jan  60 år vid Jonas födelse ???

Jonas gifter sig 23 nov 1793 med Maria Andersdotter. Jonas är då 26 år gammal och Maria 31 år. I vigselboken  finns noterat att Jonas kommer från Grimstorp och  Maria från Laåsen båda i Hova.

I slutet av 1700-talet bor Jonas och Maria på Grimstorp, Hova. År 1794 får de sonen Jan och därefter i en strid ström barnen Anders 1797, sonen  Olof. I början av 1800-talet verkar familjen ha flyttat till  Nohlgården, Hova. Om Nohlgården och Grimstorp har  någon koppling har inte kunnat utredas. 1803 Får de dottern  Stina. Stina dör dock ett år senare, 1804. 1805 kommer sista barnet Lars.

Sönerna Jan o Anders flyttar till Amerika runt 1812.

Familjen bor nu på Nohlgården, Storhult i Hova.

Någon gång mellan 1817-1719 dör Maria.

Jonas flyttar med sönerna Olof o Lars till Elgarås.


Catharina Nilsdotter

Född 10 maj 1781

Johanne Jonsson

Född 1826, Howfa

Catharina Nilsdotter föds 10 maj 1781 i Elgarås. Hennes föräldrar är Nils Svensson och Stina Andersdotter och de bor på gården Lilla Högshult, Kyrkhult,  Elgarås. Det finns inga tidigare arkiv i Elgarås än 1793 så tidigare uppgifter kan ej fås fram.

1806 får Catharina en son, Jan. Någon far finns ej noterad i födelseboken och Jan anges fotrtsättningsvis som Catharinas oäkta son. Catharina tilbringar några år utanför hemmet sannolikt som piga men återkommer till föräldrarna på Lilla Högshult där hon bor ihop med sin son.

1813 dör Nils. Catharina bor kvar med sin mor och syster fram till 1820 då hon flyttar till Howa. Flytten har sannolikt med att hennes mor Stina avlider.


Vi hittar Jonas och Catarina i husförhörsboken från Howa. Jonas flyttar hit 1819 och Catharina 1821. Jonas är "enkeman" med barn sedan det tidigare äktenskapet och Catharina har med sin "oäkta son, Jan".

Hur denna relation uppstod kan man bara spekulera i men den verkar lyckosam. 1821 får Jonas och Catharina sitt första barn, Gustaf. Catharina är då 40 år och Jonas 54 år. Några år senare, 1824, får de sonen Sven  och 1826 får de sista sonen Johannes Jonsson.

1833 flyttar familjen till Lilla Sjöttorp, Elgarås. I Lilla Sjöttorp bor familjen bara några år. 22 dec 1836 går Catharina bort, 55 år gammal. Sönerna är då 10, 12 resp 15 år gamla.

1837 reser sonen Gustaf till Amerika och två år senare ,1839, går Jonas bort, 72 år gammal.

Sönerna Sven och Johannes måste därför hitta nya hem 15 och 13 år gamla.

Johannes kommer då tillbaka till Lilla Högshlt. Han är noterad som "Gossen" bland drängarna.

Johannes bor på Lilla Högshult fram till 1842 då han flyttar till Bålsrudshed. Jonas är dräng i Bålerud, Elgarås 1842-1844.

Johannes är dräng. 1847 är han dräng Kvarntorp, Borrud, Bäcks fösamling. 1853 flyttar han till Ullervad och här kan man även se att det lyses för giftemål med Maria Svensdotter


Johan Fredrik Johansson Skoglund

Maria Svensdotter

född 12 apr 1825

Maria Svensdotter bor ihop med sin mor efter faderns död. Hon verka ha gjort några turer utanför hemmet. Då sannolikt som piiga men återväder efter detta till sin mor. 1846 flyttar hon dock till Klockaretorpet, Ullervad som piga. Här är hon kvar till 1849 då hon flyttar till Fredsberg.

Der verkar som hon här träffar Johannes


Sven och Stina gifter sig (troligen 1816) Det är noterat att Stina kommer från Walla Västergård där hon troligt vis var piga.

1817 får Sven o Stina dotter Greta. 1820 sonen Johannes och 19 mars 1822 sonen Anders. 12 apr 1825 föds dottern Maria Svensdotter och två år senare, 30 nov 1827 dottern Anna. Familjen bor nu på Kåfwen, soldatboställe, Trästena.

1831 flyttar familjen till Charlottenborg. Här avslutar nog Sven sitt soldatliv för i husförhörslängden är han noterad som torpare. Familjen bor på Charlottenborg 1831-32. 1832 flyttar man till Wåtängen. Här dör Sven 1838, 52 år gammal, och efterlämnar hustru och 4 barn i åldern mellan 11 - 18 år.

Stina bor kvar i Wåtängen men 4 år senare drabbas familjen mycket hårt.

25 nov dör sonen Johannes i "Nerffeber" det vi kallar Tyfus. Hn blev 23 år gammal. Strax efter dör dottern Anna, 16 år gammal. Också i "Nerffeber" och 21 feb 1844 dör sonen Anders av samma åkomma, 21 år gammal.

Stina Anersdotter dör 6 dec 1850. Hon bor då i Grindstugan, Charlottenborg, Trästena


Sven Nohlstedt

Född 30 aug 1786

Soldat Sven Nohlstedt dyker upp i Husförhörsboken i Trästena 1810. Han skall vara född 30 aug 1786 i Hjelstad.

Sven har tidigare varit gift med Stina Larsdotter, född 1774. Med Stina hade han fått 2 döttrar. Cajsa 1811 och Stina 1814.

Stina Larsdotter dör 1816.


Lars gifter ganska snart om sig med Stina Andersdotter


Stina Andersdotter

Född 1785, Trästena

Stina Anersdotter föds 1785, Trästena.

(Något arkiv från Trästena vid denna tidpunkt har ej hittats.)


Copyright © All Rights Reserved